سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرستو قلیزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
یوسف لعل بهرامپور – دانشگاه صنعتی شاهرود
بهرنگ قلیزاده – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ّبرقراری ایمنی و امنیت امروزه ازجمله مقولات مهم درعرصه صنایع بزرگ هرکشور یمب اشد که موجبات پیشرفت و اطمینان را درصنایع بهوجود خواهد آوردیکی از راه های برقراری ایمنی و امنیت به کارگیری اصول پدافند غیرعامل درسطح پروژه های منطقه ای است لازم به ذکر است که رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل درسطوح بالاتر تاثیر بیشتری دررسیدن به هدف که حفظ جان افرادو تاسیسات مهم و حیاتی است خواهد داشت و آنچه که بیشتر مورد هدف است تاسیسات و تجهیزات حیاتی کشور به قصد از بین بردن توان مقاومت و تضعیف روحیه و متشنج کردن اوضاع می باشد از این رو مطالعه و برنامه ریزی به منظور اجرای اهداف پدافند غیرعامل درسطح ناحیه و منطقه می تواند تاثیر مهمی درحفظ شرایط مقاومت و کاهش خسارت داشته باشد یکی ازمهمترین عناصری کهدرسطح یک منطقه میتواند مورداسیب های جبران ناپذیری قرارگیرد عناصر و تاسیسات و تجهیزات مرتبط با صنعت نفت است این مقاله سعی دارد به بررسی دفاعی و امنیتی سایت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی ناحیه مشهد بپردازد و درحدتوان به ارایه راهبردهایی دراین زمینه نگاهی بیندازد