سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود حسینی – دانشیار و مدیرگروه شریانهای حیاتی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
یاسمین ایزدخواه – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

اهمیت حفظ عملکرد بیمارستانها پس از زلزلههای بزرگ از یک سو و وابستگی این عملکرد به اجزای غیرسازهای از سوی دیگر، لزوم ایمنسازی اجزای غیرسازهای بیمارستانها را روشن میسازد. به علاوه، اکثر تأسیسات و تجهیزات بیمارستانی وارداتی هستند و آسیب دیدن آنها هزینه بالایی را به کشور تحمیل میکند. در این مقاله، ابتدا به اختصار به تاریخچه بررسی رفتار لرزهای اجزای غیرسازهای و آمار مراکز درمانی کشور پرداخته میشود. سپس انواع اجزای غیرسازهای و ویژگیهای آنها مورد بحث قرار میگیرد. در پایان، به روشهای بهسازی اجزای غیرسازهای و مراحل اجرای طرحهای مربوطه مختصراً اشاره میگردد. بکارگیری راهکارهای پیشنهادی میتواند در کاهش خطرپذیری لرزهای بیمارستانها تأثیر فراوان داشته باشد.