سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی شهیدیان – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

هرساله در اثر خروج وسایل نقلیه از سواره رو و برخورد با موانع کناری راه مخصوصا سقوط از خاکریزها هزینه های هنگفتی به جامعه تحمیل می شود برای به حداقل رساندان این زیان ها اقدامات متعددی از قبیل نصب حفاظ ملایمنمودن شیب خاکریزها و یا افزایش عرض آزاد جانبی می توان انجام داد اما مساله اصلی محدود بودن منابع مالی و نحوه تخصیص بهینه از این منابع محدود میان گزینه های موجود می باشد دراین تحقیق با ارایه روشی امکان تخصیص بهینه منابع مالی برای ایمن سازی خاکریزهای کناری راه فراهم شده و نمودارهایی تهیه شده است که براساس آن طراحان و برنامه ریزان مسئول دربخشهای ساخت و نگهداری راه های ایران می توانند بین گزینه های نصب حفاظ و یا ملایم نمودن شیب خاکریزها تصمیم گیری عملی نمایند، نتایج حاصله می تواند در تصحیح و تکمیل استانداردهای فعلی ایران نیز مورد استفاده قرارگیرد.