سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

دیناالسادات موسویان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

چکیده:

افزایش عمر مفید بسیاری ازمواد غذایی وابسته به نوع بسته بندی مورد استفاده و شرایط صحیح نگهداری آن است امروزه بخش عظیمی از محصولات تولیدی کشورمان بهدلیل شرایط نامناسب نگهداری و بسته بندی کیفیت و بازارپسندی خود را از دست داده و تاحد زیادی به اقتصاد کشور لطمه وارد می کند گسترش علوم و بوجود آمدن تکنولوژی نانو از یک سو و تعامل آن با بیوتکنولوژی از سویی دی گر منجر به ایجاد نانوبیوتکنولوژی شده است نانوبیوتکنولوژی به عنوان یک تکنولوژی قدرتمند توانایی ایجاد تحول درسیستمهای کشاورزی و صنایع غذایی را داراست فناوری نانو به عنوان یک دانش نوین امکان مطالعه و دستکاری مواد درمقیاس اتمی و ملکولی را فراهم کرده است دراین مقاله مروری برکاربرد دانش نانو به منظور افزایش ایمنی غذا صورت گرفته است.