سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی مهدیزاده کفاش – دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

با گسترش ساخت نیروگاه ها و تاسیسات صنعتی جدید و انجام عملیات نصب و مونتاژ تجهیزات توسط پیمانکاران داخلی و اهمیت لزوم انجام تستهای کنترل کیفی به منظور حصول اطمینان از سلامت تجهیزات و عملیات نصب رادیوگرافی صنعتی به مقیاس وسیعی درساخت تجهیزات، نصب و مونتاژ و همچنین تعمیرات اساس نقش مهم و موثری ایفا می کند با توجه به استفاده از امواج الکترومغناطیس با طول موجهای خیلی کوتاه ایکس و گاما مسائل ایمنی دراین روش اهمیت بسیاری زیادی داشته که ضرورت دارد در مراحل مختلف تجهیزو انجام تست تمهیدات لازم به منظور ایمنی پرسنل نیروگاه و نیز افرادی که در نزدیکی محل آزمون هستند بعمل آید تا بتوان از اتفاقات ناگواری که هراز چندگاهی درانجام رادیوگرافی درنیروگاه ها و صنایع مختلف به ویوع می پیوندد جلوگیری شود.