سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پروین تقی زاده – کارشناس پرستاری بیمارستان امام رضا (ع)
فرشته جلالوندی – کارشناس ارشد پرستاری
مهناز حمدی – کارشناس پرستاری
شهین کرمی – کارشناس کتابداری

چکیده:

طی سی سال گذشته، تعداد کودکانی که به کودکستان یا مهد کودک می روند افزایش یافته است. این روند عمدتاٌ به دلیل افزایش چشم گیر مشارکت زنان در نیروی کار است. وظیفه یک مهد کودک خوب فقط این نیست که کودکان را در غیاب والدینشان ایمن نگه دارد و آن ها را خوب تغذیه کند، بلکه مهد کودک باید مانند یک کودکستان کارآمد، تجربیات آموزش با کفیت عالی را نیز برای کودکان فراهم آورد. روش کار: این مقاله با استفاده از کتب مربوطه، مقالات و پژوه شهای انجام شده و جس توجو دراینترنت تهیه و گردآوری شده است. یافته ها: در طراحی مهدکودک، توجه به فضای کارکنان و مدیریت مهدکودک و تفکیک فضاهای استراحت، کاری، بهداشتی و کارکنان و جلوگیری از تداخل این فضاها با ف ضای کودکان ح ائز اهمیت است تجهیزات مهدکودک برای دو گروه سنی متفاوت ۲ الی ۵ سال (پیش دبستانی ) و ۵ الی ۱۲ سال (کودکان مدرسه ای) باید طراحی شوند . در مهدکودک های استاندارد و ایمن فضای محیط بازی این دو گروه سنی کاملاً متمایز از یکدیگر است. به منظور جلوگیری از اغتشاش، بچه های کوچک نباید از تجهیزات بچه های بزرگ تر استفاده کنند، زیرا ممکن است به آسیب دیدگی آ ن ها منجر شود . محیط مهدکودک باید دارای شرایط و ویژ گی های خاص برای حضور کودکان باشد. رعایت موازین بهداشتی که از سوی سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ارائه شده می تواند به تحقق این امر جامه عمل بپوشاند.