سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حکیمه قنبری – کارشناس ارشد جغرافیا- برنامه ریزی شهری
محسن احدنژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

در دنیای کنونی، معابر شهری به آن عنوان که بیش از ۳۰ درصد کاربریهای موجود از شهرها را تشکیل می دهند، اهمیت بسزائی در حیات شهری و برنامه ریزی های شهری ایفا می کنند. بحث ارتقای ایمنی معابر و ارائه راهکارهایی جهت کاهش هر چه بیشتر حوادث و سوانح ترافیکی و جانی از مسائل مهمی است که همواره ذهن برنامه ریزان و طراحان شهری را بخود مشغول می سازد. یکی از موردی که معمولاٌ در بررسی های سوانح ترافیکی بدان اهمیت چندانی داده نمی شود، مربوط به نقش و اهمیت ایجاد پارکینگ های عمومی در کاهش بار ترافیکی معبر و مکانگزینی بهینه آن ها در راستای ارتقا ایمنی شهروندان است.