سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید ایرانپور – کارشناس ارشد ، پژوهشگر جهاد دانشگاهی، دانشکده فنی دانشگاه تهران
رضا ثقفی –
سروش برادران –
فرحناز ارانپور –

چکیده:

سولفوناسیون یکی از فرآیندهای با ارزش در تهیه مواد مختلف از جمله ترکیبات فعال سطحی به شمار می رود. در فرآیند سولفوناسیون با ایجاد گروه سولفونه در ساختار ترکیب حلالیت مواد در آب افزایش می یابد. بر این اساس قرار دادن گروه سولفونه بر روی ترکیبات مختلف می توان دامنه وسیلعی از ترکیبات با خصلت آبدوستی و آب گریزی را تهیه نمود. از آنجا که اساس فعالیت مواد فعال سطحی بر مبنای خصلت آبگریزی- آبدوستی است ترکیبات سولفونه شده به عنوان ماده فعال سطح عمل می نماید و در دسته آنیونی طبقه بندی می شوند. در این مقاله پس از بررسی روشهای مختلف سولفوناسیون نظیر استفاده از گار(SO(3 اسید سولفوریک ، اولئوم، سدیم بی سولفیت و … و ارائه مثالهای کاربردی از سنتز سورفکتانتهای مختلف با هر یک از روشهای ذکر شده به نکات و ملاحظات ایمنی در فرآیندهای سولفوناسیون می پردازیم. از آنجا که استفاده از گاز (SO(3 به عنوان مهمترین فرآیند سولفوناسیون در تهیه مواد فعال سطحی به شمار میرود، با بررسی این فرآیند به ملاحظات ایمنی و ریسکهای خطر در این فرآیند می پردازیم.