سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم رسولی – کارشناس اداره کل ایمنی و حفاظت دریایی
مصطفی زارع دوست – اداره کل بنادرودریانوردی استان خوزستان

چکیده:

سوخت رسانی دریایی بطور بالقوه دارای خطرات ایمنی و زیست محیطی ناشی ازسرریزسوخت به دریا دراثرغفلت پرسنل عملکرد نامناسب تجهیزات یا فقدان تجهیزات ایمنی کافیدرمحل انتقال سوخت می باشد خطرات و ریسک بالای نهفته درموادنفتی ناشی ازخاصیت آتش زایی و سمیت آن بویژه درانجایی که تعادل فیزیکی و یا شیمی آن دستخوش تغییر میگردد شناخت و ارزیابی دقیق ی را می طلبد و مهار ریسک آن را از بایدهای یک عملیات مشترک تانکر و ترمینال می سازد امار وقوع سوانح آلودگینفتی درحین عملیات سوخت رسانی نشان میدهد که بیشترین سوانح آلودگی ناشی ازسوخت رسانی دراثرغفلت اشخاص و افسران مسئول عملیات انتقال سوخت صورت میگیرد این مقاله به بررسی موارد ایمنی درحین انجام ع ملیات سوخت رسانی به منظور افزایش ضریب ایمنی پایانه ها و اسکله های نفتی می پردازد.