سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی زارع دوست – رئیس اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی اداره کل بنادرودریانوردی استان خوز
مریم رسولی – کارشناس اداره کل ایمنی و حفاظت دریایی

چکیده:

حمل ونقل مواد شیمیایی محصولات ضایعات و مواد بینابینی مهمترین بخش چرخه حیات یک محصول می باشد درحمل و نقل این مواد ازطریق محورهای هوایی زمینی دریایی و یا خطوط انتقال از زمان بارگیری موادشیمیایی تاحمل و نقل و تخلیه مواد مذکور به مقصد همواره خطرات مختلفی براین فرایند حاکم است امروزه ۹۰درصد تجارت بین المللی ازطریق دریا و ازمسیر بنادر کشورها انجام میشود این تجارت از طریق حمل و نقل دریایی و توسط بیش از ۹۲هزارکشتی اقیانوس پیما و بیش ازیک میلیون و دویست هزار دریانورد و ۶۵۰۰ بندروپایانه نفتی و غیرنفتی درسطح بین المللی انجام میگیرد با پیشرفت صنعت و تکنولوژی بیش از ۵۰درصد ازحمل و نقل فراورده های مایع و گازی توسط راه های آبی انجام می پذیرد اصولا واژ] کالای خطرناک به مواد نفتی سمی شیمیایی گازها به صورت فله کالاهای فله کالاهای فله خشک دارای مواد سمی بسته یندی اطلاق می گردد حمل و نقل و محل نگهداری ایمنی کالاهای خطرناک دربنادر به عنوان یک اصل اساسی مورد تاکیدتمام سازمان ها و ارگانهای دریایی است اولین ویژگی اقدامات مرتبط با بارهای گمشده دردریا این است که اغلب پیش از اطلاع از ماهیت بار درون آ«ها جابجا می شوند به همین دلیل خطرات موجود دراین اقدامات برای انجام دهندگان آنها و تصمیم گیرندگان درانی خصوص آشکار نیست