سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ساره حسینی – دانشجوی دکتری مهندسی جنگلداری
مجید لطفعلیان – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

علیرغم پیشرفت علم و تکنولوژی انسان هنوز درمقابل عوارض سوانح و بلایای ناشی ازدگرگونیهای طبیعت مانند سیل زلزله طوفان و همچنین بلایای ناشی از ابزار دست ساخت خود جنگلها و … آسیب پذیر است عمومی ترین بخش صنعت درجنگل مربوط به بخش بهره برداری از جنگل میب اشد که بیشتر درمعرض دید و توجه عموم قرار دارد حمل ونقل محصولات جنگلی از جنگل به مراکز مصرف بسیارحائز اهمیت است بنابراین کل تصورات مثبت و منفی ازاین صنعت بوجود می آید براین اساس اصولی ترین کار کسب آمادگی بمنظور مقابله با حوادث و سوانح و بکارگیری ان جهت حفظ سلامت و نجات جان دروقوع یک حادثه است از این رو نقش رعایت نکات ایمنی قبل ازوقوع حوادث به ویژه آموزش می تواند خسارت های ناشی ازحوادث را کاهش دهد حائز اهمیت است.