سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر یاقوتی دیزجی – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

چکیده:

یکی از وظایف مدیران در کنار تولید کالا یا ارائه خدمات رعایت مسایل زیست محیطی، توجه به مسئولیتهای اجتماعی و پرورش منابع انسانی و به حداقل رساندن حوادث میباشد. مدیریت بر فرایند حوادث بررسی علل حوادث در حین کار و انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از آنهاست. با مدیریت صحیح بر حوادث می توان روشهایی را به کار بست که هزینه های اقتصادی حوادث را به حداقل ممکن رساند.بررسی اجمالی آمار نشان می دهد هزینه های مربوط به حوادث و آسیبهای شغلی سالهای اخیر در شرکتهای توزیع به حدی است که مدیریت جدی بر حوادث را می طلبد . از مکانیسم های مدیریت بر فرآیند حوادث ایجاد نظام حفاظت و بهداشت فنی کار است که نقش پیشگیرانه اساسی بر عهده دارد ضمن آنکه تقویت فرهنگ ایمنی و ایجاد بستری مناسب در جهت اعمال نوعی خود کنترلی و کنترل تیمی از راههای مهم جلوگ یری از حوادث در محیط کار شرکتهای توزیع می باشد.