سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین چاوشی – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه دانشگاه علم و فرهنگ
حسن میرزابزرگ – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

خرابی یک سد بتنی وزنی در حین زلزله می توانددر اثر ناپایداری ایجاد شده در امتداد ترکهای بوجودآمده در بدنه سدو افزایش فشار uplift توسط جریان سراب صورت پذیرد نتایج تحقیقات و تحلیلهای صورت گرفته در بحث سدسازی برلزوم طراحی سدهایوزنی بصورتی که احتمال ایجاد ترک خوردگی در بدنه آن به حداقل رسیده باشد تکیه دارند حضور آب درمخزن سد تاثیر بسزایی در بالا بردن پاسخ لرزه ای بدنه سد دارد و فشار زیادی توسط آب در هنگام زلزله برسد اعمال می کند به دلیل اینکه سدهای وزنی بتنی در اغلب موارد در پی مهار شده اند یکی از راهکارهای کاهش فشار آب ناشی از حرکت دینامیکی آب جداسازی سد از قسمتهای ایجاد کننده نیروی مضاعف در هنگام زلزله است که این مسئله هدف اصلی مطالعه حاضر است