سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسن نامی – دانشجوی دکتری جغرافیایی سیاسی واحد علوم و تحقیقات
علیرضا عباسی سمنانی – دانشجوی دکتری جغرافیایی سیاسی واحد علوم و تحقیقات
حمید بحیرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

ایران در منطقه خلیج فارس از جایگاه استراتژیکی برخوردار است، نکته جالب اینکه سرمایههای مادی (انرژی و سایر منابع) در کنار سرمایه های معنوی (نقش ژئوکالچر) جهت بهرهبرداری ژئوپولیتیکی ایران در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، یعنی در کنار سرزمین های شیعه نشین، بزرگترین منابع نفت و گاز کشف شده جهان قرار دارد، علاوه بر آن شیعیان بر نقاط استراتژیک و مسیرهای انتقال انرژی منطقه خلیج فارس تسلط دارند، بنابراین امنیت تولید انرژی و انتقال آن در دست جامعه شیعی منطقه است و ایران به عنوان یک کشور شیعی و همچنین تمدن غنی، نقشی ژئوکالچر در منطقه خلیج فارس داشته و یا حداقل زمینه های تبدیل شدن به آن را دارا می باشد. بنابراین امنیت خلیج فارس چه درگذشته و چه با تحولات جدید بعد از یازدهم سمپتامبر نیازمند همکاری و همیاری ایران است و جمهوری اسلامی ایران در ایجاد امنیت در منطقه نقش اساسی دارد که حتی قدرت های جهانی از جمله امریکا نمی توانند این نقش را نادیده گیرند و ایران می تواند از این جایگاه خود در راستای رسیدن به اهداف ملی ، منطقه ای و جهانی بهره گیرد