سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهره صمیم بنی هاشمی –
نرجس خدابخش – عضو باشگاه پژوهشگران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
آمنه کارگر –

چکیده:

خداوند این جهان شادی آفرین را با تمام زیباییهایش برای بهره برداری و لذت آدمیان آفریده است. همه آدمیان در مقام امین باید در حفظ آن بکوشند. اکنون بیش از سه دهه است که اندیشمندان دین پژوه و دانشمندان محیط زیست، آثار برجسته ایی را در زمینه رابطه دین و زیست بوم انجام دادند. علیرغم حساسیت های اخیر در زمینه محیط زیست نه تنها اثرات مخرب انسانی کاهش نیافته بلکه مسائل حاد و دشوار مانند آلودگی ها، نازک شدن لایه ازن، گرم شدن زمین، کاهش تنوع زیستی و اثرات ناشی از این پدیده ها مطرح شده است، یکی از را ه های مدیریت و کنترل بحران استفاده از آموزه ها دینی است. با عنایت به توجه جوامع مذهبی به دستورات دینی و نظر به بازگشت مجدد جوامع دین گریز غربی به مذهب به عنوان راه یافت نجات انسان و جامعه و تأکید همه مذاهب الهی و پیروان آنها جهت حفاظت محیط زیست در این مقاله به بررسی نقش ایران و ایرانیان و اخلاق و آموزش محیط زیستی در ادیان مختلف و برنامه ریزی استراتژیک به منظور آموزش دوستی با محیط زیست و ارائه راهکار هایی در این زمینه پرداخته شد.