سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد فیروز – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

در سال های اخیر میزان نگرانی ها در کشور در رابطه با مصرف بالای انرژی های تجدید ناپذیر، منابع رو به پایان این نوع از انرژی ها و میزان بالای آلودگی ناشی از سوخت های فسیلی افزایش یافته است. با توجه به وضعیت جغرافیایی و سایر مزیت های استراتژیک ایران جایگاه مناسبی برای گسترش تولید و مصرف انرژی های تجدید پذیر دارد. توسعه انرژی های تجدید پذیر در کشور نیازمند سیاست گذاری صحیح، استراتژی های مناسب، تامین مالی، ارتقای فرهنگ عمومی جامعه در این راستا و در نهایت برنامه ریزی مناسب در راه رسیدن به سطح بالای استفاده از این انرژی ها می باشد. در این مقاله تلاش شده است تا با تکیه بر اصول علم آینده پژوهی و استفاده از ابزار برنامه ریزی مبتنی بر سناریو به بحث آینده انرژی های تجدید پذیر در ایران پرداخته شود. در بخش اول به بررسی دقیق آمار مربوط به هر یک از انرژی های تجدید پذیر در ایران شامل وضعیت فعلی آنها، ظرفیت ایران برای گسترش استفاده از هر یک و مشکلات موجود در این راه می پردازیم و در ادامه با بررسی اصول برنامه ریزی مبتنی بر سناریو در مبحث انرژی و مرور ادبیات استفاده از این ابزار در مباحث مربوط به انرژی پرداخته شده است. در بخش نهایی، این مقاله با تکیه بر اصول علمی ارائه سناریو، به چهار سناریو محتمل در مبحث انرژی تجدید پذیر در ایران و نحوه تاثیر این سناریو ها در برنامه ریزی استراتژیک انرژی کشور می رسد.