سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهرا قربانی – فوق لیسانس اقتصاد، مدرس دانشگاه پیام نورشهر ری

چکیده:

در دنیای امروز شاهد مطرح شدن بحث جدیدی در دانش اقتصاد می باشیم که در آن علاوه بر سرمایه های فیزیکی و نیروی کار در به کارگیری دانش در تمامی فعالیت های اقتصادی تأکید می شود. اهمیت اقتصاد دانش بنیان تا جایی است که دستیابی به این نوع از اقتصاد از ضروریات بسیاری از کشورها محسوب می شود و باعث می گردد مباحثی همچون فرایندهای خلق و ایجاد دانش و نوآوری و توانایی تبدیل آنها به محصولات از طریق سرمایه گذاری الویت سیاست گذاری های اقتصادی بسیاری از کشورها باشد اقتصاد دانش بنیان در ایران در سند چشم انداز بیست ساله به شکل واضح مطرح گردید ولیکن در این مسیر کشور با چالش هایی مواجه می باشد که نشان دهنده این موضوع است که ارکان اقتصاد دانش بنیان در کشور هنوز فراهم و مهیا نمی باشد.اما این امکان و قابلیت وجود دارد که با مرتفع ساختن ضعف های زیر ساختی و بسترسازی های مناسبی همچون ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری ها و سیاست های حمایتی دولت و فراهم اوردن زیر ساخت های فناوری های اطلاعات و ارتباطات بتوان با ایجاد یک محیط مهیا و آماده زمینه را برای بروز خلاقیت ها و نوآوری ها فراهم آورد و به این ترتیب بتوان انتظار داشت گامی بلند در جهت تحقق هدف سند چشم انداز برداشت