سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناهید کاوه زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نجف آباد
امیر گندمکار – استاددانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

سرزمین ایران دارای موقعیت مساعدبرای تالاب می باشد علل اصلی آن قرار گرفتن درکمربندی خشک و نیمه خشک کره زمین است و عامل خشکسالی اخیرباعث تشدید این تالابهای گردیده است تالابها با قابلیت زادآوری نقش مهمی دربقای گونه های بیشماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود ایفا کرده و ذخیره گاه مهمی برای انبوه پرندگاه خزندگان دوزیستان ماهیان و بی مهرگان بوده اند ایران ۲۲ تالاب بین المللی دارد که نام همه آ«ها درکنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است یکی از شروط ثبتنام تالاب دراین کنوانسیون پذیرا بوده حداقل ۲۰ هزار پرنده مهاجر درسال است دراین میان خشکسالی استثنای مانند تالاب هامون را به وجود آورده است دراین مقاله با استفاده از اسناد و منابع معتبر ملی و بین المللی و نیز تجربیات سالها تحقیق درموضوع مدیریت آب و خشکسالی به تحلیل توسعه تالابها و سپس افول خشکسالی ایران پرداخته ضمن شناختعلل از بین رفتن تالاب ها ایران سرزمین کهنمان راهبردهای سازندها ی پیشنهاد خواهد شد تا بتوان دیگربار با استفاده از تالابها بعنوان روشی پایدار و هدایتگر به مسائل مورد نیاز دست یافت