سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد بهزادپور – دانشجوی دکترای تخصصی معماری,(مربی)دانشگاه آزاد اسلامی,واحدگیلان,رشت
زهرا آشینه – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته معماری ،دانشگاه غیرانتفاعی علامه دهخدا,واحدقزوین

چکیده:

کانسپت درمعماری ،ترکیبی از اندیشه ها،اهداف وایده های خاص معمار درقالب کلمات وتصاویری ذهنی است که محور ومعیارتمامی تصمیم گیری های معمار درطول فرایند طراحی می باشد.شکل گیری کانسپت پدیده ی خود به خودی نیست بلکه نیازمندتلاشی متمرکز برای گردآوری وترکیب مسائل مختلف است.گردآوری این مسائل کاری هوشمندانه است به عقیده بسیاری از طراحان ، معماران ومنتقدان شکل دهی کانسپت متشکل از ۱۰ ٪الهاوم واستعدادو ۹۰ ٪پشتکار وسخت کوشی است.در زمینه تقویت مهارت کانسپت سازی سه مانع اصلی وجود دارد ۱- چگونگی برقراری ارتباط ۲ -کمبود تجربه ۳ – برقراری سلسله مراتب .عوامل موثر برکانسپت را می توان ،هدف،تحلیل سایت ومکان یابی ساختمان، عوامل جغرافیایی ،شرایط آب وهوایی،برنامه فزیکی طرح،خواسته ی کارفرما، مقیاس وتناسبات ،بررسی مصالح وتکنولوژی ساخت بنا ،ابعاد انسانی وفضای معماری را نام برد. کانسپت و سناریوی کانسپچوال درواقع آغاز روند دستیابی به کانسپتی مناسب برای یک بناست. این رابطه به این صورت ترتیب داده می شود. تصور کانسپت سناریوی کانسپچوال که براساس الگوی افزایش پیچیدگی،متناسب بودن وعمق فکری است،در مراحل ابتدایی پروژه ،همواره فرصت برای متصور شدن ایده ها وجود داردخصوصا اگر ذهن توانایی تمایل پذیرش تفکرات خلاقانه غیر عادی وپرتخیل را که می توانند راه حل وگره گشای بسیاری از نیاز ها باشند داشته باشد.در این مقاله سعی بر آن است تا باروش تطبیقی و استفاده از منابع کتابخانه ای به مفهوم کلی از ایده،کانسپت،فرایندو عناصر وروشهای طراحی نیز بپردازیم.