سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحامد طباطبایی بفرویی – کارشناس پرواز مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها_یزد

چکیده:

شبکه آب و فاضلاب شهری یکی از تاسیسات زیربنایی محسوب می شود که ساخت و نگهداری آن پرهزینه بوده وهمچنین اختلال در این شبکه تاثیر مستقیم بر زندگی مردم می گذارد.. لذا ایجاد تسهیلات جهت مدیریت بهینه بهره برداری از شبکه های مذکور ضروری به نظر می رسد. از طرفی نحوه مدیریت، نگهداری، ذخیره سازی و آنالیز داده ها، بحثی بسیارمهم وکلیدی بوده و نقش مهمی در استفاده از اطلاعات جهت رسیدن به صرف کم ترین زمان و هزینه و بیشترین بهره وری ایفا می کند دراین تحقیق باایجادیک پایگاه داده درGISسعی شده است که ابزاری جامع برای بهره برداری ومدیریت شبکه ایجادگردد. در این راستا سامانه شبکه آب شهر ابرکوه انتخاب شد. پس از جمع آوری و آماده سازی اطلاعات توصیفی و نقشه ها، طراحی مدل داده انجام و به همراه تهیه شبکه تحلیل جریان، توابع تحلیلی سفارشی لازم جهت انجام عملیات بهره برداری و تعمیراتی نوشته شد. آنالیزهای شبکه هندسی برای مدیریت حوادث ورسیدگی به شبکه،بهره گیری شده است. برای یافتن خطاها درداده های ورودی وجلوگیری ازویرایش غلط داده ها درآینده می توان قوانینی تعریف کرد. نتایج حاصل نشان می دهد که ژئودیتابیس علاوه برسادگی درطراحی،قوانین جامع وکاملی برای جلوگیری ازورود داده های مغایربا استانداردهای تعیین شده واجرای اهداف مدیرشبکه داردو رابطه بین داده ها را می توان درآن مدل کرد، همچنین ایجاد سامانه های اطلاعاتی مکان مبنا می تواند در مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های تاسیسات آب و فاضلاب بسیار کاربردی باشد