سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد میرزاکوچک خوشنویس – عضو هیئت علمی و مدیر گروه مرمت بناهای تاریخی دانشگاه بین المللی امام
سولماز تابع افشار – کارشناسی ارشد مهندسی معماری – مدرس فنی و حر فه ای

چکیده:

استفاده از معیارهای بهداشت و سلامت عمومی در هنگام استفاده از زمین و تصمیم گیریهای طراحی شهری ، می تواند بطور قابل ملاحظه ای در بهبود سلامت و کیفیت زندگی مردم تاثیر گذار باشد.این مساله را میتوان از جنبه هایمتفاوتی مورد بررسی قرار داد که همگی بر تاثیر طراحی محیط ساخته شده بر سلامت عمومی جامعه تاکید دارند . موضوع مورد بحث در این مقاله از یک طرف بر تاثیر طراحی صحیح همراه با دسترسی مناسب در ایجاد انگیزه و نوع نگرش افرادجامعه جهت پرداختن به فعالیتهای بدنی و در نتیجه حفظ سلامت جسمی آنها دارد و از طرفی دیگر تاکید میکند که همه افراد معلول و مسن و ناتوان نیز نیازمند خدمات اولیه سلامتی و بهداشتی در دسترس همانند سایر افراد جامعه هستند. در صورتیکه در جوامع ما بسیاری از مراکز بهداشتی درمانی و ورزشی از نظر فیزیکی غیر قابل دسترس و با موانع فیزیکیهمراه میباشند. در نتیجه مرتفع کردن این نیاز ها یک پیش شرط برای دستیابی به مشارکت کامل در جهت دستیابی به سلامت عمومی جامعه است.