سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی سالخورده حقیقی – گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه فردوسی مشهد
هادی صدوقی یزدی – گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه فردوسی مشهد
عابدین واحدیان – گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله روش جدید برای تلفیق طبقه بندها در سیستمهایی با چند طبقه بند معرفی گردیده است مبنای این روش بر ایجاد گوناگونی در طبقه بندهای پایه با استفاده از تغییر وزنها می باشد از آنجایی که وجود گوناگونی در طبقه بندهای پایه کلید اصلی در تلفیق طبقه بندها است و اینکه تلفیق تعدادی طبقه بند مشابه که گوناگونی اندکی دارند نمی تواند باعث بالا رفتن کارایی کلی سیستمی با چند طبقه بندی گردد لذا ضرورت داردطبقه بندهای پایه تا حد امکان گوناگون بوده و رفتارهای متفاوتی درمحدوده فضای ورود از خود نشان دهند به همین منظور دراین مقاله از الگوریتم PSO به شکل ویژه ای برای ایجاد گوناگونی در طبقه بندهای پایه استفاده شده است درنهایت نیز روشی برای تلفیق طبقه بندهای پایه برمبنای تعریف گوناگونی آنها و نیز معیار جدیدی برای تعیین گوناگونی معرفی شده است کارایی این روش با چندین روش تلفیق طبقه بندها مقایسه گردیدها ست.