سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی قهرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک- ساخت و تولید، دانشگاه بیرجند، ب
بیت اله اقبالی – دانشیار، گروه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
سیدیوسف احمدی بروغنی – استاد یار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند،

چکیده:

امروزه تقاضا برای ساخت قطعات فلزی سبک وزن توام با خواص مکانیکی بالاتر بیشتر مورد توجه میباشد. در این ارتباط کامپوزیت تیتانیم – آلومینیم به عنوان یکی از مواد مهم در ساخت قطعات پیشرفته می باشند. این نوع مواد ضمن سبک وزن بودن دارایخواص عالی در کاربردهای دمایی بالا نیز می باشند. لذا در تحقیق حاضر هدف بررسی امکان ساخت کامپوزیت چند لایهای تیتانیم – آلومینیم با استفاده از فرآیند نورد بوده است. در این ارتباط ابتدا نمونههای ساندویچ اولیه متشکل از لایههای متناوب تیتانیم و آلومینیم بر روی هم گذاشته شد. سپس این نمونهها پس از آمادهسازی اولیه جهت انجام نورد به مدت ۵ دقیقه در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگرادپیش گرم شدند. برای ایجاد اتصال بین لایهها، کامپوزیت اولیه ۷ لایه ۲ پاس (تا کرنش ۷۰ درصد) نورد شدند. که در مرحله اول کرنشی معادل ۴۵ درصد و در مرحله دوم کرنش ۷۰ درصد اعمال گردید. بعد از هر مرحله نورد جهت بررسی ریز ساختار نمونهها از میکروسکوپ نوری استفاده شده است و همچنین خواص مکانیکی نمونههای فرآوری شده در این مطالعه توسط آزمایش کشش و ریز سختی مورد ارزیابی قرار گرفت