سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد فولادی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مواد ، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، پ
احمد علی آماده – دانشیار ، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، پردیس دانشکده های فنی و مه

چکیده:

در این تحقیق یک پوشش فسفاته جدید با عنوان پوشش فسفات منیزیم، بر سطح فولاد کم کربن ایجاد گردید. هدف اصلی از ایجاد این پوشش ، افزایش مقامت به خوردگی ، رنگ پذیری و بهبود خاصیت جذب روانکار فولاد می باشد. تشکیل پوشش بر روی فولاد با استفاده از روش پراش پرتو ایکس (XRD) مورد تایید قرار گرفت. با تغییر پارامترهای فرایند تغییرات ایجاد شده در مورفولوژی پوشش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از ضخامت سنج مغناطیسی جهت تعیین ضخات پوشش در شرایط مختلف استفاده گردید. مشاهده شد که با افزایش ph شرایط مناسب تری برای رشد پوشش فراهم شده و لذا ضخامت پوشش نیز افزایش می یابد. همچنین مشاهده شد که انجام فرایند اسیدشویی قبل از فرایند پوشش دهی سبب ریز تر شدن ساختار پوشش و بهبود کیفیت آن میشود.