سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهلا زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تهران
عاطفه پرورش ریزی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

مدیریت و بهره برداری مناسب شبکه های آبیاری دارای پیچیدگی های فنی – اجتماعی بسیاری است . مسائل مربوط به سیستمهای آبیاری، گیاه، خاک، قطعات مزروعی، کاربری اراضی، هزینه های آب، نگهداری و تعمیرات مربوط به اجزای شبکه های توزیع آب، محاسبه نیاز آبی گیاه و زمان بندی تحویل آب و همچنین رفع مسائل حقوقی و اجتماعی در شبکه ها نیاز به مدیریت صحیح دارد . بنابراین وجود بانک اطلاعاتی برای ثبت داده ها، محاسبه پارامترهای مورد نیاز، کاربرد روش های مدیریتی جدید و ترکیب آنها با تجربه مدیران ، برای عملکرد مؤثر و حفاظت شبکه های آبیاری ضروری است؛ که عدم توجه به آن در کشور ما یکی از ع لل ضعف مدیریت در بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری است . ایجاد پایگاه های اطلاعات مدیریتی در طرح های آبیاری امکان تصمیم گیری هوشمند، توسعه تکنیک های آبیاری و مدیریت صحیح آبیاری را ف راهم می کند و پیشینه تجارب مدیریت ی شبکه را ضبط می کند. بدین منظور در سطح دنیا مدلهای رایانه ای ویژه گسترش یافته اند و هدف این تحقیق تشریح برخی از این پایگاهها و نحوه ایجاد و کاربرد آنها در مدیریت بهینه آبیاری است و ایده جدیدی را برای کار بیشتر در کشور مطرح می کند.