سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین حسن زاده – گروهکامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمدعلی اسدی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

آنچه درای مقاله تحت عنوان ایجاد نت مورد توجه قراگرفته است درواقع بررسی و بدست آوردن روابطی میان فرکانس نتهای مختلف موسیقی و نحوه ایجاد آنها توسط یک میکروکنترلر است در قسمت دیگر مقاله سعی بر این است تا با انجام توابع مختلف ریاضی و نیز توابع مربوط به پردازش سیگنالها برروی یک سیگنال صوتی اعمال ویرایشی را بررویآنها انجام داده و با نمونههای مختلف به یک بانک اطلاعاتی جامع از این نمونه ها دست یافت