سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدهادی عبداللهی – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مواد
فتح الله کریم زاده – دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مواد
محمدحسین عنایتی – دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مواد
احمد تحویلیان – کارشناس ارشد، صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)

چکیده:

در این مطالعه، نانوکامپوزیت سطحی بر پایهMg-Ni طی فرایند اصطکاکی اغتشاشی، در پاس های مختلف از ۱ تا ۵ایجاد شد. آنالیز ریزساختاری و میکروسختی لایه کامپوزیتی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج ریزساختار نشان داد با افزایشپاسهای فرایند اندازه دانه زمینه کاهش یافته و توزیع یکنواختی از ذرات تقویتکننده در زمینه ایجاد شد. اندازهگیری سختی نشان داد که بیشترین مقدار سختی در نمونه کامپوزیتی پنج بار فرایند شده، بدست آمد. همچنین آنالیز فازی برای مشخص کردن واکنش درجا بین ذرات نیکل و زمینه انجام گرفت.