سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره فولادپیکرحقیقی – مرکز آموزش علمی کاربردی شیراز

چکیده:

دراین مقاله مقاومت الگوریم واترمارکینگ تصویررنگی درحوزه فرکانسی و با استفاده ازترکیب تبدیلهای موجک گسسته وکسینوسی گسسته سنجیده می شود مولفه cb تصویر اصلی با استفاده ازتبدیل موجک گسسته درسه سطح تجزیه می گردد زیرباندهای انتخاب شده به بلاکهای ۴×۴ تقسیم شده وپس از گرفتن تبدیل کسینوسی گسسته فرکانسهای میانی برای درجواترمارک انتخاب میگردند واترمارک تصویری با ابعادی برابر با نصف ابعاد تصویر اصلی است صفحه بیتی اول واترمارک توسط تبدیل موجک گسسته سطح دوتجزیه شده و زیرباندهای سطح دوم به بلاکهای ۴×۴ تقسیم می شود و پس از گرفتن تبدیل کسینونس گسسته ضرایب فرکانس میانی تصویر اصلی توسط ضرایب فرکانس میانی واترمارک اصلاح می گردد این الگوریتم دربرابر حملات مختلفی از جمله افزودن نویز فیلترکردن فشرده سازی برش چرخش و.. آزمایش شده است که درهمه آنها واترمارک استخراج و مقاومت خوبی از خود نشان داده است.