سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی محمدی خواه – گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حامد ثابت – گروه مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی شکوه فر – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین صوسی
سعید محرابیان – شرکت کاوش جوش

چکیده:

در این تحقیق امکان ایجاد لایه کامپوزیتی حاوی ذرات نیتریدی بر روی سطح فولاد ساده کربنی ST52 با استفاده از فرآیند جوشکاری FCAW مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا سیم جوش توپودری حاوی مواد فراآلیاژی تولید و سپس توسط فرآیند جوشکاری FCAW به همراه گاز فعال ۱۰۰ درصد نیتروژن عملیات جوشکاری سطحی تحت شرایط دبی گاز مختلف، صورت گرفت. نتایج آزمون آنالیز شیمیایی (سنجش نیتروژن) نشان دهنده حضور نیتروژن در فلز جوش تمامی نمونه ها بود. بررسی های میکروسکوپ نوری، الکترونی روبشی و پراش سنجی اشعه X حاکی از تشکیل رسوبات ریز نیترید آهن- تیتانیم از طریق واکنش بین گاز نیتروژن و عناصر تیتانیم و آهن موجود در سیم جوش توپودری می باشد. نتایج آزمون های میکرو سختی به عمل آمده نشان دهنده افزایش سختی در لایه های رسوبی نمونه ها با دبی مختلف گاز نیتروژن می باشد. جمع بندی نتایج آزمون های مختلف بیانگر ا یجاد رسوبات ریز نیتریدی بصورت یکنواخت و پراکنده در سطح جوش رسوب داده شده با سختی بالامی باشد.