سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سبحان روشنفکر جورشری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر، گروه هنر و معماری، عجب شیر، ایران
نسیم نجفقلی پور کلانتری – دانشجوی دکتری معماری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران
سبحان محمدزهرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر، گروه هنر و معماری، عجب شیر، ایران

چکیده:

امروزه با توجه به افزایش جمعیت شهرنشینی و کمبود منابع و ایجاد تمرکز زیاد در شهرها، تأمین انرژی با توجه به افزایش مصرف، بسیار دشوار و هزینه بر می باشد. این در حالی است که بیش از ۴۰ درصد انرژی در بخش ساختمان مصرف می شود و زندگی افراد به آن وابسته است و این موضوع زمانی به اوج خود می رسد که در زمان بحران با قطع انرژی، زندگی افراد به خطر می افتد. اقدامات پدافند غیرعامل برای کاهش آسیب پذیری در هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفاً با بهره گیری از فعالیت های فنی و مدیریتی در جهت کاهش خسارات مالی و جانی می باشد. برای جلوگیری و یا حداقل کاهش ملموس چنین فجایعی که در زمان سیل، زلزله، جنگ و غیره روی می دهد می توان از راهکارهایی همچون بکارگیری مصالح هوشمند استفاده کرد. در واقع ساختمان پایدار باپدافند غیرعامل را می توان طوری طراحی نمود که نیاز به عامل یا همانفرد برای تأمین انرژی را نداشته و خود ساختمان به آسانی بتواند انرژی مورد نیاز خود را تأمین نماید. همچنین اصول معماری پایدار بکار گرفته در این ساختمان ها باید پاسخگوی نیازهای استفاده کنندگان آن نیز باشند به عبارتی، بیشترین اسایش برای ساکنان و کمترین هزینه را دربر داشته و بتوانند در زمان بحران بخودی خود طوری عمل نمایند که انرژی مورد نیاز ذینفعان را بدون حضور عامل برطرف سازند. لذا در این پژوهش که از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به معرفی مصالح هوشمندی که به احداث ساختمان پایدار برای دستیابی به پدافند غیرعامل کمک می کند، پرداخته شده است.