سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهیلا جوانمرد – پژوهشکده هواشناسی بلوار پژوهش بزرگراه تهران کرج
جواد بداق جمالی – پژوهشکده هواشناسی بلوار پژوهش بزرگراه تهران کرج
مهلا کریم پیرحیاتی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور تخمین بارش برای کل کشور ایران  ۴۵° N,40°  ۶۵° E(20° و اهمیت آن در بررسی تغییر اقلیم سری داده های بارش شبکه بندی شده با قدرت تفکیک مکانی ۰٫۲۵درجه ×۰٫۲۵ درجه و زمانی روزانه بالا را با استفاده از داده های باران سنجی ایستگاه های همدیدی ایران برای دوره درازمدت ۵۶ ساله ۲۰۰۶-۱۹۵۱ ایجاد شد نمودار تغییرات زمانی تعدادایستگاه های همدیدی مورد استفاده دراین مطالعه استخراج شد که نشان داد روند رو به رشد داشته است بطوریکه تعداد آن از بیشینه ۱۸۸ ایستگاه در سال ۲۰۰۴ تا مقدار کمینه ۱۰ ایستگاه در سال ۱۹۵۱ تغییر کرده است تعداد میانگین ایستگاه ها طی دوره مورد مطالعه ۱۹۹۸-۲۰۰۶ ۱۳۰ است نقشه توزیع مکانی میانگین سالانه تعداد ایستگاه های ایران با شبکه ۰٫۲۵×۰٫۲۵ طی دوره درازمدت نیز رسم گردید.