سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین محمدزاده حاجی خانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی
عبدالرحیم هوشمند – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن حسینعلیزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی گرگان

چکیده:

محدودیت منابع آب موجودو مصرف عمده آن در کشاورزی با راندمان پایین مدیریت شبکه های ابیاری را در راستای توسعه پایدار به چالش کشانیده است این مدیریت برپایه اطلاعات متنوعی است که به اشکال مختلف از منابع گوناگون و در بازه های زمانی متفاوت جمع اوری می شوند بنابراین لازم است که در یک بانک اطلاعاتی بصورت منسجم و یک پارچه درامده و با بهنگام سازی تحلیل و پردازش آنها در فرآیند تصمیم گیری استفاده شوند. سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS محیطی موثر در پردازش فرآیندمذکور بوده ودراین تحقیق کاربرد آن درمورد شبکه ابیاری و زهکشی مغان بررسی شده است دراین مطالعه علاوه بر تهیه بانک اطلاعاتی مدیریت شبکه با استفاده از لایه های اطلاعاتی از قبیل کانال ها مزارع خاکشناسی الگوی کشت ابهای زیرزمینی و …چهارچوبی براساس محیط GIS به منظور تخمین و توزیع آب مورد نیاز در شبکه ابیاری ارائه شده است بررسی خطر بروز زهکشی با توجه به سطح آب زیرزمینی و بافت خاک به کمک GIS انجام گرفته و با تعریف رابطه بین کانالها و مزارع مربوطه امکان تحلیل خطر ناشی از انسداد احتمالی کانال ها را به سیستم تهیه شده داده است.