سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سروش سعیدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعت
عباس نجفی زاده – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در سال های اخیر تولید فولادهای زنگنزن آستنیتی حاوی نیتروژن به دلیل دارا بودن خواص مطلوبی از جمله استحکام وانعطاف پذیری بالا و همچنین مقاومت به خوردگی مناسب بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در کار حاضر به کمک عملیات ترمومکانیکی مارتنزیت، ساختار دانه ای زیرمیکرون/نانو در فولاد زنگنزن آستنیتی شبه پایدارAISI 201Lحاوی نیتروژن ایجاد شده و تأثیر مقدار نیتروژن بر روی این فرایند بررسی گردیده است. بدین منظور پس از ریخته گری نمونههایی از جنس فولاد زنگ نزنAISI 201L بامقادیر۰/۰۸و۰/۱ درصد وزنی نیتروژن، عملیات همگن سازی در دمای ۱۲۰۰به مدت ۴ساعت و متعاقب آن فورج داغ در دمای ۱۱۰۰ و آنیل انحلالی در دمای ۵۰ به مدت ۱۵۰ دقیقه روی نمون هها انجامشد. در ادامه جهت تبدیل آستنیت به مارتنزیت عملیات نورد سرد به میزان ۹۰ % کاهش در سطح مقطع انجام شد. سپس نمونه های نورد شده در محدوده دمایی ۹۰۰-۸۰۰به مدت زمان ۱۵ ثانیه تا ۳۰ دقیقه آنیل شدند. بر اساس نتایج حاصله، شرایط بهینه عملیات ترمومکانیکی مارتنزیت در فولاد مذکور بر اساس جنبههای ریزساختاری تعیین گردید.