سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی صادقیان مریان – عضو هیئت علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل- اردبیل
مجید منتظر – دانشیار- دانشکده مهندسی نساجی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران

چکیده:

جین به عنوان یک کالای پرمصرف نساجی در تمام رده های سنی مورد مصرف می باشد و همراه با پیشرفت در زمینه های مختلف علوم، این کالا نیز مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی امکان هم زمان رنگ بری جین و تکمیل ضد میکروب به وسیله احیاء ایندگو از سطح کالا و نیترات نقره توسط گلوکز در یک حمام می باشد. تغییر رنگ و ساختار سطحی نمونه های عمل شده در شرایط مختلف به ترتیب با اسپکتروفتومتری انعکاسی و میکروسکوپ الکترونیSEMبررسی شده است. طیف جذبی پساب نمونه های بدست آمده و فعالیت ضد باکتری نمونه ها مطابق با استاندارد ۱۰۰AATCC اندازه گیری شده و گزارش شده است. نتایج نشان داده است که امکان ایجاد خواص ضد میکروبی و رنگ بری جین در یک حمام و در یک مرحله وجود دارد. با استفاده از این روش نانو نقره با ابعاد۴۰-۳۰nm سنتز و نمونه های دارای خواص ضد میکروبی بوده اند.