سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تهرا
محمود حیدرزاده سهی – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تهران.
محمد قمبری – استادیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تهران.
دنیا احمدخانی ها – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تهران.

چکیده:

در این تحقیق ترکیب بین فلزی آلومینیم- نیکل با استفاده از فرآیند همزن اصطکاکی روی صفحه آلومینیمی ایجاد شد.پودر نیکل در داخل شیاری به عمق ۳ میلیمتر روی صفحه آلومینیمی قرار داده شد و با استفاده از ابزاری از جنس فولادگرم کار با پین مخروطی شکل فرایند همزن اصطکاکی انجام گرفت. این فرایند در سرعت چرخش ۲۰۰۰ دور در دقیقه و سرعت پیشروی ۱۲mm/min و در دو، چهار و شش پاس انجام شد. ریزساختار و ترکیب شیمیایی نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و الگوی پراش پرتو ایکس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در فرآیند همزن اصطکاکی به علت دمای بالا و کرنش پلاستیک ایجاد شده، نفوذ عناصر آلومینیم و نیکل منجر به تشکیل ترکیب بین فلزیAl٣Niمی گردد. با افزایش تعداد پاس درصد ترکیب بین فلزی افزایش می یابد و توزیع ذرات بین فلزیدر Al٣Ni زمینه آلومینیمی یکنواخت تر می گردد.