سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدباقر فضایل اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
مهدی قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بخش کشاورزی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور بوده که به لحاظ کاربر بودن و نیاز به سرمایه گذاری کمتر برای ایجاد اشتغال سهمچشمگیری دراشتغال کل کشور دارد بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی اقتصادی فرهنگی مطرح بوده و رفع ان همواره از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است با تحلیل جدول داده ستانده کشور از لحاظ توان بالقوه اشتغال زایی بخش کشاورزی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است لذا افزایش تقاضای نهایی این بخش م یتواند دراشتغال کشور بیشترین اثر را داشته باشد براین مبنا برای رفع تنگناهای بیکاری می باید تقاضای نهایی بخش کشاورزی را افزود به تناسب این افزایش اشتغال درکل کشور نیز فزونی خواهد یافت یکی از اقلام تقاضای نهایی صادرات است چنانچه صادرات کالاهای کشاورزی ایران افزایش یابد اشتغال جدید دراقتصاد کشور به وقوع خواهد پیوست براساس هدف گذاری مشخص شده برای اشتغال اشتغال زایی مستلزم رفع موانع تولید و مشکلات صادرات و حتی قیمت گذاری محصولات کشاورزی است تا آنجاکه چنانچه دولت هم نیاز به محصولات کشاورزی پیدا کند باید آن را به قیمت بین المللی از کشاورزان خریداری کند و کشاورزان درفروش محصول خود بهدولت یا به خارج از کشور مخیر باشند