سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شیرزاد محمدنژادکیاسری – دکتری منابع طبیعی جنگلداری

چکیده:

رعایت اصول مدیریت مبتنی برتوسعه پایدار منجر به اتخاذ رویه مشترکی است که نیازهای کنونی بشر را بدون مخاطره افکندن نیاز نسلهایآینده براورده ساخته و درآن به محیط زیست ونسلهای فردا توجه می شود انجمن ایجاد فضای سبز با مشارکت مردم نیز برمبنای مدیریت مبتنی برتوسعه پایدار ازسال ۱۳۸۹ اغاز به فعالیت نموده است این انجمن درآبادی های حوزه ابخیز پشتکوه به کاشت گونه های مثمره می پردازد نتایج امارتوصیفی حاصل ازفعالیت ۳ساله این انجمن نشان داده است که کلیه فعالیت های کاشت نهالهای سیب گالا دورنگ و رداسپار درمنازل روستاهای پشرت و کردمیر با بیش از۹۵درصد زنده مانی و ازلحاظ کیفی نیز اردجه یک برخوردار است همچنین نتیجه کشت صنوبرهای اورآمریکن و سیب گالا دردبیرستان شبانه روزی المهدی با بیش از۹۵درصد زنده مانی و ازلحاظ کیفی نیز ازدرجه یک برخوردار بودند.