سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی واعظی – معاون فنی سازمان نقشه برداری کشور
پیمان بکتاش – کارشناسان ارشدسیستم های اطلاعات مکانی
علیرضا امیری –

چکیده:

مهمترین عنصرجهت توسعه پایداردولت ها ایجاد یک زیرساخت داده های مکانی SDI درسطوح منطقه ای ملی استانی محلی و سازمانی می باشد مطالعات علمی گویای آنست که بیش از۸۰ درصد داده های موردنیاز درامورتصمیم سازی تصمیم گیری مدیریت برنامه ریزی اجرا و حتی عملیت روزمره ذاتا مکانی بوده یا ماهیت و ویژگیهای مکانی دارند لذا وجود یک زیرساخت مناسب از داده های مکانی برای تداوم توسعه و آبادانی یک جامعه الزامیست این زیرساخت از طریق فراهم آوردن زمینه مشارکت و همکاری کلیه دستگاه های اجرایی و بخشهای خصوصی دانشگاهی و تحقیقاتی درمدیریت بهینه داده های مکانی حاصل می گردد دراین مقاله ضمن بررسی وضعیت جاری کشور از لحاظ زیرساخت ملی داده مکانی NSDI و فواید پیاده سازی آن فازهای عملیاتی پیشنهادی ایجاد SDI ملی ایران مشکلات و موانع موجود برسرشکل گیری NSDI درایران و پیشنهادات موثردرجهت ایجاد این زیرساخت مورد بحث قرارخواهد گرفت