سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

شاپور نورآذر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد
سیاوش پورطهماسبی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار
آذر تاجور – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار

چکیده:

شهادت که نتیجه سلامت روان روحیه شجاعت و انتخاب آگاهانه است مقاومت و پویایی جامعه را بدنبال دارد چرا که ریشه قدرت، قوت، صبر و استقامت مبارزه با کفر انسجام، آخرت خواهی و ظرفت بالا دارد و این عوامل درمجموع مقاومت جامعه را بالا برده و اجتماعی را متحرک و پویا و سازنده می سازد شهیدان مقاومت و پویایی جامعه را تضمین می نمایند و به جامعه ظرفیت روحی می بخشند و ضعف و سستی را از بین می برند و هر جامعه ای که افراد آن این گونه باشند مشمول رحمت و نصرت خداوند هستند و دیگر شکست نخواهند خورد باید گفت معنی ایثار را نباید به صورت خاص در نظر گرفت و فقط آن را به معنی ایثار مال و دارایی دانست بذل مال شاید نخستین گام ایثار و از ساده ترین مراحل ایثار باشد از دیگر مراحل ایثار که از اهمیت بسیار برخوردار است ایثار جان است که همان معنای شهادت را میدهد.