سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی ایثار و شهادت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

اسماعیل ابراهیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی
بهرام فاتح – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی
شهروز دانا – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

چکیده:

ارزشها از مهمترین اجزای یک فرهنگ به شمار می ایند چرا که از باورهای یک ملت سرچشمه می گیرند و در عرصه های گوناگون فعالیت آن تاثیر می گذارند افراد یک جامعه گفتار و رفتار خویش را براساس ارزشهایی که پذیرفته اند و به آنها پایبندند سامان میدهند روحیه ایثار و شهادت برجای مانده از شهدای صدراسلامی تا شهدای دفاع مقدس و تا به امروز راه گشای سیدن به درجات متعالی رشد ارزشها و معنویاتی است که توسعه کشور را تنها در ابعاد مادی نمی خواهد رشد و توسعه معنوی است که کشور اسلامی ایران را با تمامی جهان متفاوت معرفی می کنند در دیدگاه های مختلف توسعه مبتنی بر نگرش مادی حیات است شهادت که نتیجه سلامت روان روحیه شجاعت و انتخاب آگاهانه است مقاوموت و پویایی جامعه را به دنبال دارد چرا که ریشه قدرت قوت صبر و استقامت مبارزه با کفر انسجام آخرت خواهی و ظرفیت بالا دارد. و این عوامل درمجموع مقاومت جامعه را بالا برده و اجتماعی را متحرک و پویا و سازنده می سازد.