سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ولی پور – دانشگاه پیام نورپلدختر

چکیده:

امروزه گردشگری دردنیا بهخصوص درکشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و درآمدزا مطرح میباشد صنعتتوریسم به عنوان صنعتیکه میرود تا رتبه نخست را درانواع تجارت جهانی به خود اختصاص دهد درایران دارای پتانسیله ای است که با برنامه های توسعه گردشگری می تواند نقش مهمی درآینده اقتصادی ایفا کندایران کشوری است که چهارفصل که برخوردار از جاذبه های سرشار تاریخی طبیعی باستانی ورزشی و … بوده و برنامه ریزی اصولی گردشگری درهریک ازاین حوزه ها قادر است تاتحوری درصنعت گردشگری کشور ایجاد کند ایران به دلیل پیشینه تاریخی و تکاپوی مستمر اجتماعی و فرهنگی دیدنی های متنوعی دارد که بازدید از آنها می تواندحس کنجکاوی و زیبایی شناسی گردشگران و جهانگردان را ارضا کرده و ستایش آنها را برانگیزد.