سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبداله واصف – هیئت علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

چکیده:

با توسعه توریسم بین المللی و عمومیت یافتن آن دیدگاه جامعه درباره محیط و ارتباط آن با توریسم دچار تحول شده است بطوریکه امروزه جامعه جهانی مسائل زیست محیطی را با دقت و حساسیت زیاد مراقبت و پی گیری می کند و رایج شدن مفاهیمی چون طبیعت گردی گردشگری سبز و گردشگری پایدار ناشی از حساسیت های مورد اشاره و افزایش آگاهی گردشگران درباره ارزشمندی محیط و ضرورت حفاظت از انبه منظور توسعه این صنعت است توسعه پایدار فرآیندی است که طی آن مردم یک کشور نیازهای خود را برمی آورند و زندگی خود را ارتقا می بخشند بدون اینکه از منابعیکه به نسلهای آینده تعلق دارد مصرف کنند بنابراین توسعه را زمانی پایدار می خوانیم که مخرب نباشد و امکان حفظ منابع اعم از آب خاک منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری را برای ایندگان فراهم آورددرتوسعه پایدار اصل این استکه منابع طبیعی پایه به گونهای محافظت شوند که نسلهای آینده دست کم بتوانند به اندازه نسل کنونی تولید و مصرف کنند انواع توریسم را با توجه به عملکرد توریست ها می توان به پایدار و ناپایدار تقسیم کرد.