سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ویدا شعاریان ستاری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، واحد شبستر، شبستر، ایران
مهروش کاظمی – استادیار دانشکده هنرو معماری، واحد شبستر، شبستر، ایران

چکیده:

استان آذربایجان شرقی به دلیل داشتن بافتهای تاریخی ارزشمند از قابلیتها و توان بالایی برای گردشگری برخوردار است. با این وجود امروزه شاهد عدم مدیریت و برنامه‌ریزی مطلوب جهت ساماندهی این بافت تاریخی می‌باشیم. لذا در این مقاله برآنیم تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی فرصت‌های گردشگری استان آذربایجان شرقی بپردازیم. همچنین ضرورت این پژوهش از جهت ایجاد طرح و برنامه ریزی پایدار به منظور جلوگیری از اثرات مخرب فعالیت‌های گردشگری بر روی محیط‌ها، بافتهای تاریخی و مناطق گردشگری است. از این جهت ابداع ایده‌ها و اتخاذ راهکارهای مؤثر در بهبود وضع موجود به عنوان راه‌کار مدیریتی پایدار برای توسعه گردشگری قرار گرفته و مجموعه اندیشه‌ها و اقدامات مرتبط که همان طراحی اکوموزه می‌باشد در راستای حفظ و حمایت بافت تاریخی این استان است. بنابراین با توجه به فرصتهای گردشگری موجود و اهداف توسعه پایدار، طراحی اکوموزه یک راهکار مدیریتی مناسب و پایدار برای حفاظت و حمایت از میراث فرهنگی و بافت تاریخی استان آذربایجان شرقی می‌باشد.