سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم قریشی – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی
شهین اسمعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی
سمیه قریشی –

چکیده:

مانگروها از لحاظ سیستماتیکی گروه متنوعی از درختان و درختچه های مناطق گرمسیری هستند که به رشد در نواحی بین دو سطح جذر و مدی سازش یافته اند عوامل اصلی که پراکندگی مانگروها را کنترل می کنند شامل: آب و هوا، شوری ، نوسانات جذر و مدی، رسوبگذاری و انرژی موج می باشند جنگلهای مانگرو اغلب در ویژگیهای ساختاری از قبیل تعداد گونه های موجوددر یک منطقه ارتفاع تاج پوشش قاعده ی درخت تراکم و انبوهی درخت و توسعه ی گیاهان اشکوب زیرین متفاوت هستند جنگلهای مانگرو براساس زنجیره غذایی تخریبی شناخته شده هستند ولی اغلب زنجیره ی غذایی علفخواری نیز در آن وجود دارد اگرچه به عنوان سیستمهای انتقالی و غیر تولید کننده تصور می شود جنگلهای مردابی به عنوان اکوسیستم های مهم از نظر بوم شناختی و با قدرتبالا مشاهده شده اند.