سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرنوش چنگیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزست
مهوش چنگیزی – کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

دریای خزر به علت بسته و جدا ماندن به مدت ۵ میلیون سال به صورت یک اکوسیستم آبی با فون و فلور ویژه خود درآمده است و ۴۲گونه های آن را انواع بومی تشکیل می دهد. خزر با تنوع زیستی منحصر به فرد، تالابهای بینظیر، رودخانهها وگونههای گیاهی و جانوریکم نظیر ، زیر فشار تهدیدات روزافزون وچالشهای متعدد زیست محیطی قرار گرفته است که بتدریج از توان این دریا میکاهد.دریای خزر بهعنوان بزرگترین دریاچه جهان توسط ۵ کشور ایران ، آذربایجان ، روسیه ، قزاقزستان و ترکمنستان احاطه شده است و از طریق این کشورها میزان قابل توجهی آلودگی وارد آن می گردد. این آلودگی ها اثرات جبران ناپذیری بر اکوسیستم دریای خزرو تنوع زیستی دریای خزر وارد ئموده است . یک از مهمترین آلودگی های دریای خزر ناشی از فعالیت های نفتی در مناطق ساحلی است . بررسی ها نشان میدهد این آلودگی ها بر اکوسیستم و تنوع زیستی تاثیر گذار بوده بطوریکه در حال حاضر جمعیت ماهیان خاویاری و فوک آبی دریای خزر کاهش یافته و ماهی آزادخزری تقریبا منقرض شده است . با توجه به این موارد در این تحقیق اکوسیستم دریای خزر و اهمیت و ارزش منابع آن و همچنین عوامل مخرب اکوسیستم خزر بررسی شده است.