سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پروانه عزیزی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
رزا آذرکمند – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلام
زهرا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلام
فاطمه زالی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

خلیج فارس از حساسیت خاصی در همه ابعاد اکولوژیک اقتصادی و سیاسی برخوردار است و توسعه پایدار آن با توجه به بسته بودن این حوزه از نظر اکولوژیکی و حضور اکوسیستمهای خاصی چون جزایر مرجانی، جنگلهای حرا، آبزیان نادر آن در کنار مخازن نفت و گاز و پالایشگاههای متعدد، تردد نفتکشهای غول پیکر و طرحهای توسعه جاهطلبانه کشورهای مشترک المنافع و نظارت و استاندارد بین المللی بر میزان بهره برداری از این مخازن، مستلزم دقت خاصی مبتنی بر شناخت دقیق وضعیت موجود از نظر برنامهریزی آمایشی و مدیریتی محیط زیستی است. با توجه به اینکه این حوزه از توان بالایی جهت پرورش آبزیان برخوردار است، لازم است کلیه جوانب کاربری گردشگری و حفاظت برای توسعه همه جانبه و پایدار در اولویت قرار گیرد و در جهت اجرای خروجی مطالعات، کمیتهای جهت تدوین طرح توسعه و نظام مدیریتی واحد زیست محیطی و قوانین ثابت و هماهنگ برای کل حوزه تشکیل شود. در نهایت استفاده از راهبردها و نتایج حاصل از این طرح در صورت مساعدت کشورهای این حوزه زمینه را برای تدوین و استقرار نظام مدیریت مستمر زیست محیطی آماده مینماید. گرچه استقرار آن تاکنون میسر نشده و در آینده نیز غیر قابل دسترسی به نظر میرسد ولی حضور ذخیرهگاه زیست کره و تمایل اکوتوریسم در این حوزه کاملاً قابل دسترس به نظر میرسد که در حقیقت یک فرصت و یک مزیت است. هدف از این مطالعه بررسی آلایندههای حوزه خلیج فارس و جستجوی راهی برای کاهش آنها در جهت استقرار توسعه پایدار گردشگری برای کل حوزه مربوطه در هشت کشور مشترک المنافع است که با انجام مطالعات کتابخانهای تالیف شده.