مقاله اکوسیستم کرانه جنوبی دریای خزر با تاکید بر همبستگی پارامترهای زیستی و غیرزیستی به روش تحلیل مولفه های اصلی (PCA) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: اکوسیستم کرانه جنوبی دریای خزر با تاکید بر همبستگی پارامترهای زیستی و غیرزیستی به روش تحلیل مولفه های اصلی (PCA)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دریای خزر
مقاله فیتوپلانکتون
مقاله زئوپلانکتون
مقاله شانه دار
مقاله عوامل فیزیکوشیمیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فارابی سیدمحمدوحید
جناب آقای / سرکار خانم: پورغلام رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نگارستان حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نجف پور شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: روحی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: واحدی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: روشن طبری مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: رستمیان محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: گل آقایی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون، ماکروبنتوز و شانه دار Mnemiopsis leidyi به همراه عوامل فیزیکوشیمیایی و آلاینده های آب، در سال ۱۳۸۷ در کرانه جنوبی دریای خزر بین طول جغرافیایی ۵۴-۴۸ درجه و عرض جغرافیایی ۳۹-۳۶ درجه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری در ۴ فصل و در ۸ نیم خط عمود بر ساحل در منطقه آستارا، انزلی، سفیدرود، تنکابن، نوشهر، بابلسر، امیرآباد و بندرترکمن انجام شد. نمونه ها از اعماق ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ متر و لایه های مختلف جمع آوری گردید. آنالیز داده ها به روش غیرپارامتریک و همچنین با به کارگیری روش آماری چندمتغیره انجام شد. نتایج نشان داد که برخی از عوامل فیزیکوشیمیایی آب شامل نیتروژن آلی، نیتروژن معدنی (آمونیوم)، شوری و دمای آب نسبت به عوامل دیگر از اهمیت بیش تری برخوردارند. نتایج نشان داد که فراوانی و زی توده شانه دار M. leidyi به دمای آب، شفافیت و ترکیبات نیتروژن مرتبط است و همچنین سبب تغییر مستقیم در فراوانی، زی توده و ترکیب گونه ای موجودات پلانکتونی شده است.