سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سعید کامیابی – استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
مصطفی خیرخواهان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

امروزه ژئو پارکها در صنعت گردشگری جایگاه ویزه ای دارند .در این زمینه کشور چین با داشتن ژئو پارکهای گوناگون تحولی عظیم ویژه در مناطق بکر و روستایی خود انجام داده است در کشور ما هم تنها یک ژئو پارک به ثبت رسیده آن هم منطقه ای در جزیره قشم است ، جزیره قشم واقع در منطقه خلیج فارس که اولین وتنها ژئوپارک ایران است بررسی و پتانسیل ها، موجود معرفی و در حد امکان ،الگوی مناسب برای دیگر مناطق کشور ،که استعداد تبدیل شدن به ژئوپارک را دارند باشد لذا در این مقاله با نگرش جدید و دید علمی و سیستماتیکی که در علوم محیطی مد نظر است، به بررسی و شناسایی قابلیتهای ژئوتوریسمی منطقه آزاد قشم(جزیره قشم) و نقش متقابل و دو سویه که بین مناطق آزاد و توریسم است و در نهایت به نقش قابلیتهای ژئوتوریسمی منطقه در ارتباط با توسعه زیست محیطی و اقتصادی و منطقه پرداخته شده است..یکی از این مناطق که دارای استعداد ژئومورفولوژی بسیار بالایی جهت تبدیل شدن به یک منطقه ژئوتوریسمی داشت وتلاشهای زیادی در راستای تبدیل شدن آن برداشته شد و تحقق پیدا نمود ،منطقه غرب جزیره قشم در مختصات جغرافیایی بین ۵۵° ۱۵΄ ۳۸˝ تا ۵۶° ۱۶΄ ۵۲˝ طول شرقی و ۲۶° ۳۲΄ ۲۰˝ تا ۲۷° ۰۰΄ ۰۰˝ عرض شمالی واقع در خلیج فارس است . رویش رویکرد حاکم بر این پژوهش روش توصیفی- تحلیلی است.قلمرو اصلی این تحقیق مناطق جغرافیایی جزیره قشم است. اقدام جدی برای مطالعه در زمینه ژئوتوریسم از سال ۱۳۸۴ برای قسمتی از غرب جزیره قشم در کشور آغاز شده است سازمان دادن یک مطالعه منظم و دقیق برای تبیین اثر طرحهای انتخابی و متفاوت روی عوامل ژئو توریستی مشخص شده در قدم اول می باشد. علاوه بر مطالعه قسمتهای مختلف جزیره قشم به منظور مطالعه و انتخاب دقیق منطقه، شکلها و گسترش ژئو پارک با توجه به تأثیرات متفاوت روی عوامل محیط زیست نیز مطالعه گردید ژئوتوریسم با تکیه بر پدیده های زمین شناسی در این مطالعه سعی بر این است تا جاذبه های جغرافیایی، ژئومورفولوژیکی به موضوع گردشگری می پردازد.