سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رهام محتشمی – عضو هیأ ت علمی مرکز تحفیقات کشاورزی و منا بع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد

چکیده:

اکوتوریسم گرایشی نوین در صنعت جهانگردی است. از کانون ها و جاذبه های توریستی این نوع جهانگردی چشم اندازها و مناظر زیبای طبیعت است. لذا اهمیت دادن به نقش اکوتوریسم در حفاظت از محیط زیست به منظور دستیابی به توسعه پایدار امری ضروری است. اگرچه اهمیت نسبی اکوتوریسم در مقایسه با توریسم توده ای یا سنتی مرسوم هنوز پایین است اما در بعضی از کشورها به سرعت در حال توسعه است. اکوتوریست ها که با انگیزه های خاص خود به نواحی طبیعی و بکر کره زمین مسافرت می کنند تجارب سودمندی بدست می آورند. آنان با کسب معرفت در باره ابعاد فرهنگی- زیست محیطی طبیعت هر منطقه و کشوری به دوستداران و حافظان طبیعت می پیوندند. قدر مسلم فعالیت های توریستی بر روی محیط زیست تاثیرگذار است. و برای جلوگیری و یا کاهش اثرات منفی آن در محیط زیست لازم است برنامه ریزان و دست اندرکاران به هنگام تهیه و طرح های جامع و تفضیلی از یک طرف نیاز های اساسی توریست ها را پیش بینی کنند و از سوی دیگر نسبت به اثرات مثبت و منفی آن بیندیشند. امروزه پس از گذشت سالیان دراز حیات انسان و کره مسکون، مناظر و چشم اندازهای طبیعی همچنان در معرض خطرات ناشی از فعالیت های انسانی است. سازمان جهانی جهانگردی هم توسعه پایدار را فعالیتی می داند که نه تنها منافع طبیعی و فرهنگی را حفظ می کند بلکه ظرفیت را نیز برای ایجاد درآمد و اشتغال بطور مستمر افزایش می دهد