سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن احمدی – دکتری تخصصی
رحیم هاشم پور – دکتری تخصصی
بهروز مطهری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای

چکیده:

توسعه گردشگری یکی ازرویکردهای ایجاد تحول اقتصادی اجتماعی درمناطق مختلف جهان میباشد یکی ازانواع جاذبه هایی که همه ساله گردشگران بسیاری را درسراسر دنیا به خود جذب می کند جاذبه های طبیعی و آثار تاریخی میباشد بخش طارم سفلی درشمال غربی استان قزوین واقع دربین سه استان گیلان زنجان قزوین م یباشد که دارای طبیعت بکر با آثار تاریخی غنی می باشد علیرغم وجود قابلیت ها و توانمندی های فراوان درزمینه گردشگری دراین بخش تاکنون مطالعه ای مدون به منظور رشد و توسعه گردشگری درآن صورت نگرفته و فاقد هرگونه خدمات مورد نیاز بازدیدکنندگان از آن میباشد هدف این پژوهش شناسایی پتانسل های بالقوه و بالفعل گردشگری بخش طارم جهت ایجاددریچه ای نو برای توسعه گردشگری بخش مزبور می باشد که ضمن پرهیز ازموازی کاری و .. به تقویت نقاط قوت و فرصت های موجود پرداخته تا بتوان با برنامه ریزی و تدوین راهبردهای مدبرانه تهدیدها و ضعفهای موجود را بفرصت و قوت تبدیل کرده و زمینه توسعه اقتصادیاجتماعی و زیست محیطی بخش را فراهم نمود.